Hướng dẫn mở Khóa cho iPhone 3G

Posted January 30, 2009 at 12:35pm by iClarified | Please help us and submit a translation by clicking here | 2042616 views
English  Dutch  Norwegian  Hebrew  Romanian  Korean  Turkish  Croatian  Portuguese (Brazil)  Russian  Chinese (Simplified)  Slovak  Polish  German  Latvian  Slovenian  Greek  Swedish  Portuguese  French  Arabic  Spanish  

Đây là toàn bộ hướng dẫn sử dụng phần mềm mở khóa cho iPhone 3G với các mạng di động sử dụng công nghệ GSM.

Trước khi làm theo hướng dẫn của bài này,các bạn phải đảm bảo iPhone của các bạn đã được jailbreak và đang ở baseband 02.28.00 (bản Firmware mới nhất ).Điều này có nghĩa là máy bạn phải đang chạy ở Firmware 2.2.Nếu bạn sử dụng Pwnage để lên Firmware 2.2 từ phiên bản 2.1,thì bạn phải jailbreak lại nó bằng QuickPwn bằng cách đọc các hướng dẫn jailbreak đã có sẵn.

Để xem moderm firmware hiện tại các bạn có thể làm cách sau Đọc tại đây.Nếu máy bạn không phải là Firmware 2.2 và baseband 02.08.22 thì bạn phải làm theo hướng dẫn sau trước khi bắt đầu tiến hành việc mở khóa : Mac, Windows

Bước 1
Mở ứng dụng Cydia Installer từ SpringBoard.


Bước 2
Táp vào thẻ Manage trên màn hình


Bước 3
Táp vào nút Sources lớn


Bước 4
Táp vào nút Edit ở phía trên cùng góc phải của màn hình


Bước 5
Táp vào nút Add ở trên cùng góc phía bên trái của màn hình


Bước 6
Đánh đường dẫn source sau http://apt9.yellowsn0w.com/ sau đó táp vào chữ Add Source.


Bước 7
Sau khi source đã được thêm vào thì các bạn táp vào dòng chữ Return to Cydia để trở về màn hình chính của ứng dụng Cydia.


Bước 8t
Táp vào nút Done ở trên cùng phía bên phải màn hình.


Bước 9
Chọn sourcet apt9.yellowsn0w.com trong danh sách source mà bạn đã có.


Bước 10
Táp chọn chữ yellowsn0w từ các gói cài đặt


Bước 11
Táp vào chữ Install ở trên cùng phía bên góc phải màn hình.


Bước 12
Ấn vào Confirm ở phía trên cùng góc bên phải màn hình


Bước 13
Ngay sau khi quá trình cài đặt thành công,bạn ấn vào chữ Return to Cydia


Bước 14
Bây giờ bạn giữ chặt vào nút Home sau đó chọn power off và power on để tắt và khởi động lại máy. Bạn giữ chặt nút power khoảng 3 giây sau đó nhả nút power ra sau đó kéo dòng slide qua bên phải.Ấn lại vào nút power một lần nữa để khởi động máy.
Bước 15
Bạn đút sim của bạn vào và thưởng thức thành quả

Share
Add Comment
namedas - November 24, 2014 at 2:13pm
Good post.There are only few unlock services who offer unlock without the jailbreak for an iPhone model.I too availed my unlock from such a third party unlock, Prounlocking.com and permanently unlocked my phone through their remote unlock service. With their free unlock instructions I was able to unlock the phone very easily.
Andrespenee - April 22, 2014 at 9:15am
One moldiness weigh both the fortunate and bad of taking any type of sustenance! Is it outstrip to direct slimming pills and lose the artefact metric or avoid them and attempt the consequences of fat? http://trygojimaxbrasil.com/
edongzki - March 21, 2014 at 7:25pm
Information and articles posted on this site are really useful to the readers. Keep up the good work on sharing your great ideas. Hyde Beach Resort on blogspot.com
Itaym - July 29, 2013 at 9:44pm
http://www.rapidunlockers.com/ try this one,I have unlocked my phone there. very fast service and cheap, now i can update to any version without having to worry that my phone will be locked ever again. Only 7$ for iphone unlock!
jim - June 12, 2013 at 1:34pm
After trying all the sites mentioned down there, I personally think the most reliable unlock is attiphoneunlocking, unlocke both mine and my wife's phone under 2 hours.
816 More Comments
Follow iClarified