August 8, 2022
Apple giới thiệu Camera mới trên iPhone 5s [Video]

Apple giới thiệu Camera mới trên iPhone 5s [Video]

Posted September 10, 2013 at 7:08pm by iClarified · 15019 views
EnglishVietnamese
Hãy cùng xem Apple giới thiệu camera mới, được cải tiến cho iPhone 5s bao gồm nâng cấp khẩu độ lớn hơn là f/2.2 và cảm biến 1,5μ điểm ảnh cho độ nhạy sáng tốt hơn

Hãy cùng xem!

Lưu ý*: Bạn cần cài đặt QuickTime plugin để xem video stream này


YouTube:


QuickTime:
Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
You must login or register to add a comment...
Ghulam
Ghulam - September 10, 2013 at 7:55pm
I wonder y the videos r not working on iphones
Kourosh
Kourosh - September 10, 2013 at 7:16pm
Audio only!!!
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS