October 5, 2022
Apple in Negotiations With Carriers to Offer Subsidized iPad 3G?

Apple in Negotiations With Carriers to Offer Subsidized iPad 3G?

Posted September 30, 2010 at 2:33pm · 4 comments · Add Comment
Leonick
Leonick - September 30, 2010 at 4:15pm
If what I hear is true it's the same here in sweden, that's why a final date and prize have not yet been confirmed... but we have heard november now at least :)
ipad 64gb swe:)
ipad 64gb swe:) - September 30, 2010 at 7:01pm
har vi? varken apple lr ngn tele opratör har väl gått ut med de? ända vi vet är att ipad för stöd för svenska med iOS 4.2. hoppas den inte kommer så man fortfarande kan vara lite unik med sin ipad:)
Leonick
Leonick - September 30, 2010 at 8:58pm
Man kanske inte ska säga att det är garanterat men här är källan http://www.idg.se/2.1085/1.342564/ipad-till-sverige-i-november Även om det också skulle vara möjligt att vi helt enkelt får vänta på nästa version, åandra sidan är det ju möjligt att den kommer i november och en ny version dröjer lika länge för Sverige som första gjorde :p
Tony
Tony - September 30, 2010 at 2:41pm
If they do this, they should subsidize a MacBook Air with a data contract aswell. They just better not eliminate the pay as you go option, I really like that.
You must login or register to add a comment...
Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No