July 20, 2024
Ang Kwento kung paano naisiwalat ang iPad 2 Jailbreak

Ang Kwento kung paano naisiwalat ang iPad 2 Jailbreak

Posted July 3, 2011 at 3:21pm by iClarified
EnglishFilipino
Si Ryan Lobbins, ang taong nakatagpo ng mga iPad 2 jailbreak na dokumento, ay nagpapaliwanag sa kung papaano naikalat ni Will Sayer.

-----
Ito ay nagsimula isang gabi nuong ika-27 ng Hunyo. Ako ay naglalaro ng Star Craft kasama ng ilang mga kaibigan habang nagbabasa ng bagong ulat mula sa twitter ni Comex gaya ng ibang mga taong umaantabay sa paglabas ng jailbreak. Dahil dito, ako ay natuksong hanapin ang isa sa mga website na binanggit niya sa nakalipas nyang tweet. Ang site na ito ay ang www.qoid.us , sa una kong paghahalungkat,ang unang sumagi sa isip ko ay ang bannerbomb na pananamantala ni comex para sa wii. Mas lalo akong nakumbinsi na ang website na ito ay kanyang pag-aari. Pagkatapos nito, ang sumunod kong ginawa ay ang paghalughog sa directories sa kanyang website at dito ko natunton ito (Ipad 2 jailbreak).Natanto ko ang isang folder ta may ngalang saffron na nakatawag ng aking pansin, sa kadahilanang ang jbme 2.0 ay nakatala.

Eh ano ba ang gagawin mo kung ikaw man ang nakatagpo ng isang website na naglalaman ng mga datos para sa jailbreak na pinakahihintay ng mga tao makalipas ang maraming buwan? Nuong una ay di ko malaman kung ano ang gagawin, at nagduda kung talagang natagpuan ko nga ang mga files. Ang tunay na takda lamang na natagpuan ko ang mga ito ay lahat ng ito ay pdf files, deb files na nakapangalan sa ibang iOS na kagamitan, at isang php file. Ang kahulihulihan kong ninais ay ang ipadala ang lahat ng dokumento at sabihing heto na sila.Gaya ng isang nagtrabaho sa isang proyekto ng ilang taon sa nakalipas, magagalit din ako kung ang aking gawain ay maisisiwalat bago pa ako o ang aking pangkat ay maging handa . Ang bagay na ito ay ginagawa na ni Comex ng mahigit sa isang taon.


Syempre ang una kong ginawa ay subukan ang mga files. Sa aking pagkakaintindi sa tweet ni comex's sa mga panahong iyon ay naisip ko na lamang na malapit na nila itong makumpleto at di naman masisira ng lubusan ang aking iPad. Ang sumunod ay gumawa ako ng kopya ng mga files para sa aking sariling kapakanan upang subukin sa iba pang kagamitan, hindi para ibugar ang mga ito. Hindi ko alam kung ililipat ni Comex ang mga files bago ako gumising kinabukasan. At bilang katibayan sa aking mga kaibigan na wala namang kadahilanan o kagustuhang magjailbreak, ngunit gustong lamang makita na inupload ko sa site na ito. Ito na ang pinakamalaking pagkakamali ko.

Ngayon sa sumunod na araw, ano ang gagawin mo sa inpormasyong nakuha mo mula sa decompiling at decompressing ng mga files. Di mo nanaising isiwalat sila, ngunit wala namang impormasyon o bagong balita ukol dito. Nagtataka na rin ang mga tao kung totoo nga ang jailbreak na ito. Ang ginawa ko lamang ay isiwalat ang pagkakaroon ng jailbreak, walang larawan, walang files, ako lamang ay nagsulat sa mga talakayan ng aking nalalaman. Syempre ako ay tinawag ng iba't ibang tao ng kung anu-anong pangalan at sinabing ako ay isang impakto at iba pang palaway. Ang sumunod ay nagpadala ako ng pribadong mensahe sa dalawang tao na nasa talakayang aking kinasasalihan. Sa puntong iyon, makalipas ang ilang mensahe, ang bukod tangi ko lamang na ipinadala ay isang larawan. Iyon lamang ang kaunaunahan at kahulihulihang dokumento na aking ipinadala. Ang larawan ay ukol sa bagong jailbreakme site, tinanggal ko ang url upang di lumabas ito. Ito na ang huling nangyari noong ika-28 ng Hunyo.

Nagbakasyon ako nuong ika-30 at di pa uuwi hanggang sa ika-15 ny Hulyo, ngunit ako ay nagapi ng aking kuryosidad kagabi. Nasa sa aking ang mga files ngunit di gumana sa aking iPad, ngunit ako ay nagtaka kung ito ba ay gumana nga. Tinawagan ko ang isa pang tao na nasa talakayan na may palayaw na multimediawill/appreviewer will at Will Sayer. Sinubok nya ang isa sa mga pdf at najailbreak ang kanyang iPad. Nagulat ako, sya man ay nagulat. Nangako syang di niya isiswalat ito kung kaya't ako ay natulog na. Nang paggising ko nakita ko ang listahan ng mga emails na nagsisidatingan. Agad-agad ay binura ko ang mga dokumento, pakiramdam ko ay para akong isang tanga at nabagabag sapagkat nagapi ako ng aking kuryosidad na nagdulot ng lahat ng ito. Di ko ninais na maisiwalat ito ng ganito katalamak. Sa lahat, ako ay humihingi ng pasubali kay Comex. Di ko ninanais na makatawag pansin, at di ko ninanais na isiwalat ang mga ito gaya ng ginawa ni Will. Nausyoso lamang ako, at ang aking pag-uusyoso ang nagdulot nito. Kung kaya't sa kabuuan ng pagsisiwalat na ito ay malamang na 10% na aking kasalanan, natagpuan ko ang mga dokumento, gumawa ng mga kopya at ibinahagi ang mga ito, ngunit si Will ay kabaliktaran ng lahat ng ito. Gusto nyang makatawag pansin at ikalat ang balita sa mga tech blogs, gumawa ng palabas at ikinalat ang mga links tungo sa files na nasa aking site.
-----

Binura na ni Lobbins ang lahat ng files na nasasakanya at si Comex naman ay sa kasalukuyang nagtratrabaho ng mabilisan upang mabuo nya ang jailbreak bago pa makapaglabas ang Apple ng update para sa iOS 4.3.3.


Magbasa pa ng marami [via RedmondPie]


Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
Comments (15)
You must login or register to add a comment...
Holland
Holland - September 13, 2011 at 8:41pm
No qeusiton this is the place to get this info, thanks y'all.
Molly
Molly - September 12, 2011 at 11:40pm
Now we know who the sesnlibe one is here. Great post!
Reno
Reno - August 3, 2011 at 6:32am
That's raelly shrewd! Good to see the logic set out so well.
Jahlin
Jahlin - August 4, 2011 at 6:12pm
Thank God! Someone with bianrs speaks!
Kenisha
Kenisha - August 3, 2011 at 4:31am
Now that's sublte! Great to hear from you.
Rob
Rob - July 4, 2011 at 7:26am
Amen brother.
Tom
Tom - July 4, 2011 at 6:28pm
You there has been NO updated unlock since Sept. 2010. All these new unlocks are for old basebands... Im still waiting for the new basebands that they said they are very close but buggy... Then 2 days later under twitter they said they never talked about new unlocks for new basebands... So I posted what they said earlier on twitter and they never answered me back.
Tobash
Tobash - July 4, 2011 at 2:17am
How's about leaking a freakin' unlock. Why save bloobs at all if no unlock is coming? How's about at the very least a freagin' update! Let us know if unlock is impossible. Let us know if brute force got nothing. Silence on the part of the DEV teams leads to questions and a feeling that we are all being ignored
Chilli
Chilli - July 3, 2011 at 7:15pm
Why does comex hurry up now? The 4.3.3 hole cant be closed in 4.3.3 right? So why hurry up?
Crunch
Crunch - July 3, 2011 at 5:45pm
If this ends up killing the iPad 2 jailbreak, there won't be one for iOS 4 whatsoever and iOS 5 is already confirmed as to being significantly harder to jailbreak to BEGIN WITH, so once iOS 5 comes out, and that's MONTHS away, it'll take MONTHS to jailbreak, so either we get this in time on 4.3.3 or not AT ALL until Christmas 2011, which, if it happens like the iOS 4.2.1 JB (the announcements for xmas '10 with release MONTHS later) will turn into Feb./March 2012, and at that point, iPad 3 will be out. Add to that the morale factor for @comex and the entire jailbreak community, most especially the hacking community. Sorry, I'm in a pissy mood. I do appreciate the poster taking responsibility like that.
quiksilver1029
quiksilver1029 - July 3, 2011 at 4:20pm
dont be so hard on yourself. this is 100% comex's fault for taking forever to release the jailbreak, and then storing a new-finished version in a public database
ChaoticMayhem65
ChaoticMayhem65 - July 3, 2011 at 4:43pm
100% Comex's fault? Why? Because the actual process of making a jailbreak is hard and takes a long time and he doesn't want to release a buggy POS that bricks everyones iPad? And not to mention the iPad 2 is one of the hardest iDevices to jailbreak in apple history. Your logic is flawed. Get lost.
MrEdofCourse
MrEdofCourse - July 3, 2011 at 4:07pm
I, for one, appreciate the honesty and candor. I can't speak for Comex of course, but I'd forgive you.
GH(+)ST
GH(+)ST - July 3, 2011 at 4:06pm
That is messed up, just from even taking the files and redistributing the. All of his hard work took alot of effort in his part and these two have taken a bit of comex's glory...
c0edx
c0edx - July 3, 2011 at 3:36pm
Video is private, also great post. Thanks for letting everyone know how this all unfolded. Sometimes curiosity can get the best of us.
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Where to Download macOS Monterey
Where to Download macOS Ventura
AppleTV Firmware Download Locations
Where To Download iPad Firmware Files From
Where To Download iPhone Firmware Files From
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS