August 19, 2022
iPhone 4 đã được mở khóa

iPhone 4 đã được mở khóa

Posted July 13, 2010 at 10:56am by iClarified · 41498 views
EnglishVietnamese
Planetbeing has just revealed that the iPhone 4 has been successfully unlocked.

Bây giờ trông như tôi đang có 1 chiếc iPhone 4 đã được mở khóa :)

Phần mềm mở khóa iPhone 4 của tôi (ở Canada). Tôi sẽ có 1 đoạn video trong khoảng vài giờ nữa một khi tôi có thể mở SIM ra. http://twitpic.com/24ycdv

Chúc mừng tới iPhone Dev-Team đã hoành thành việc này trong 1 khoảng thời gian rất ngắn. Mong rằng việc mở khóa này sẽ được phát hành rộng rãi không lâu sau khi comex phát hành việc jailbreak của anh ta.

Sự kiện này là sau khi MuscleNerd thông báo rằng là Dev-Team đã có bước cuối cùng để hoàn thành sau khi họ làm được đầy đủ thanh i4 với hình nền "steve" và dòng chữ "One more thing".


iPhone 4 đã được mở khóa

iPhone 4 đã được mở khóa
Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
You must login or register to add a comment...
popom
popom - July 14, 2010 at 2:43am
finally apple will sell more iPhone 4. When will should Apple share revenu with the JB community? This is going to add 20 million more customer for the iPhone 4.
Riz
Riz - July 14, 2010 at 1:52am
Yeeeeaaahhhh, now i can finally useT Mobile yeahhhh DEV TEAM RULES!!!!!!!!! Much Props, guys U DID IT!!!!!!!!
tony
tony - July 13, 2010 at 8:15pm
Quiero mi JB Yaaaaaa!!!!!
Mike
Mike - July 13, 2010 at 4:34pm
Awesome! Can't wait
AppIe
AppIe - July 13, 2010 at 3:45pm
Nice! Soon as enough iPhone 4s (both b&w) have been sold it'll be time to unleash the tool! :)
32 More Comments
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS