August 16, 2022
Dự án lớn sau cùng của Steve Jobs có phải là một iPhone 5 hoàn toàn mới?

Dự án lớn sau cùng của Steve Jobs có phải là một iPhone 5 hoàn toàn mới?

Posted October 15, 2011 at 11:30pm by iClarified · 48303 views
EnglishVietnamese
Dự án lớn sau cùng của Steve Jobs là một thiết kế hoàn toàn mới 'iPhone 5', theo báo cáo từ CNET.

Ashok Kumar, một nhà phân tích ở Rodman & Renshaw, tin rằng thiết bị chưa được ra mắt, chưa được bán ra sẽ là một cult classic. Kumar nói rằng iPhone 5 "là dự án lớn sau cùng, mà Steve tham gia ngay từ giai đoạn mẫu thử ban đầu. Có thể vì lý do này...sản phẩm này sẽ đạt được doanh số bán hàng khá lớn."

CNET xác nhận điều này với nguồn tin riêng của họ, và cũng từ nguồn tin đó cho biết rằng Jobs không tham gia vào dự án iPhone 4S, mà tập trung sức lực vào iPhone 5.

Theo một nguồn tin khác mà tôi tiếp xúc, đã xác nhận rằng iPhone 5 có một thiết kế mới hoàn toàn. Dự án này rất lớn nên Steve đã dành rất nhiều thời gian và công sức vào đó. Ông ấy không tham gia vào dự án về iPhone 4S vì ông ấy biết mình không còn nhiều thời gian."

Kumar tin rằng iPhone 5 có thể ra mắt tại WWDC 2012, tức khoảng mùa hè năm sau.

Read More


Dự án lớn sau cùng của Steve Jobs có phải là một iPhone 5 hoàn toàn mới?

Dự án lớn sau cùng của Steve Jobs có phải là một iPhone 5 hoàn toàn mới?
Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
You must login or register to add a comment...
iDincha
iDincha - October 16, 2011 at 12:48pm
If my guss is right Complete Redesign would be latest iPhone in the form of latest iPod touch
2fix
2fix - October 17, 2011 at 5:42am
Agreed. I figured it would look like a shrunk iPad2. just iPod 4th make over. I would not have mind it.
tingting
tingting - October 16, 2011 at 9:57am
well no 5hit! they came out with 3g then 3gs now its 4g and 4gs, obviously they were going to come out with the next iphone in the summer! DUH!!!
APPLE
APPLE - October 16, 2011 at 8:24am
fuck yeah we just sold so many iphone 4S'. we are gonna sell soooo many more of our new one. cant wait to quadruple my salary.
Anonymous
Anonymous - October 16, 2011 at 12:14am
Won't the new iPhone be the iPhone 6, given that it is the 6th gen iPhone?
7 More Comments
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS