August 16, 2022
Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Posted February 4, 2013 at 6:32pm by iClarified · 198518 views
EnglishSpanishVietnamese
Đây là những hướng dẫn về làm thế nào để jailbreak iPad 4, iPad 3, iPad 2, hoặc tiểu iPad trên iOS 6.0 lên iOS 6,1 sử dụng Evasi0n cho Windows.

Bước 1
Đảm bảo iPad của bạn là trên iOS 6.0 lên iOS 6,1 sau đó thực hiện một bản sao lưu của iPad của bạn bằng cách sử dụng những hướng dẫn.

Bước 2
Tạo một thư mục có tên Pwnage trên máy tính để bàn của bạn và tải về các tiện ích Evasi0n vào thư mục. Bạn có thể tìm thấy các liên kết tải về cho Evasi0n đây.
Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Bước 3
Giải nén Evasi0n zip vào thư mục Pwnage trên desktop của bạn.
Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Bước 4
Nhấn đúp chuột vào mới được tạo ra evasi0n-win thư mục để mở nó.
Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Bước 5
Nhấp chuột phải vào Evasi0n exe biểu tượng sau đó chọn Run as Administrator từ menu ngữ cảnh để khởi động ứng dụng.
Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Bước 6
Đảm bảo iPad của bạn được kết nối với máy tính thông qua cáp USB nếu bạn chưa có.
Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Bước 7
Hủy bỏ bất kỳ mật mã khóa màn hình trên thiết bị của bạn sau đó nhấp vào Jailbreak nút để bắt đầu.
Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Bước 8
Các ứng dụng sẽ lấy thông tin từ các thiết bị để tạo ra các dữ liệu Jailbreak, tiêm dữ liệu giai đoạn Jailbreak 1, khởi động lại thiết bị, chờ đợi cho thiết bị để chuẩn bị sẵn sàng, đưa dữ liệu giai đoạn Jailbreak 2, tải lên Cydia, và tải lên các gói danh sách Cydia.
Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Bước 9
Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu để mở khóa điện thoại của bạn và bấm biểu tượng ứng dụng mới 'Jailbreak'. Điều bắt buộc là bạn chỉ nhấp vào biểu tượng một lần. Các ứng dụng sẽ mở ra và ngay lập tức đóng.
Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Bước 10
Evasi0n sau đó sẽ tiêm tải trọng đi ngược lại, mount lại hệ thống tập tin gốc, chuẩn bị dữ liệu jailbreak cuối cùng, thêm các dữ liệu jailbreak thức, và đầy đủ!
Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

Bước 11
iPad của bạn bây giờ sẽ khởi động lại với Cydia trên SpringBoard!
Làm thế nào để Jailbreak iPad của bạn 4, 3, 2, Mini Sử dụng Evasi0n (Windows) [6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm mới trở nên giàu có......!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSWERS:
If you need help with this tutorial please post a question in the comments or submit a question to the iClarified community using our Answers section.

FOLLOW:
If you appreciate this tutorial please follow iClarified on Twitter, Facebook, Google+, or RSS to stay current with the latest Apple news and tutorials.

THANKS:
Of course, much thanks is due to the Evad3rs for their hard work in making this jailbreak possible.

TRANSLATE:
If you speak a different language please use the translate link at the top of this tutorial to submit a translation that will help others.
Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
You must login or register to add a comment...
BugsyBro
BugsyBro - August 26, 2013 at 10:43am
I cannot extract the files, ive tried redownloading it many times.... I use winrar and it wont work... ! C:\Users\Owner\Desktop\Pwnage\Evasion.zip: The archive is either in unknown format or damaged
Fey
Fey - August 12, 2013 at 2:27am
Do i backup my ipad before jailbreaking? And how to backup it?
falar
falar - August 10, 2013 at 7:15am
how to fix itune error 3194. i tired to downgrade ipad4 6.1.3 to 6.1.2
morea
morea - July 15, 2013 at 9:56pm
How can I get a call icon on the ipad mini desktop, I dont currently have it therefore.
Aman
Aman - June 19, 2013 at 1:51pm
Would it work on my iPad mini 6.1.3?
36 More Comments
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS