August 11, 2022

Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Posted April 15, 2009 at 2:14pm by iClarified · 380658 views
EnglishPortuguese (Brazil)RussianSlovakSpanish
Jedná sa o návod, ako zistiť vašu verziu iPhone bootloadera pomocou BBUpdaterExtreme a Windows. Môžete použiť tieto inštrukcie pre určenie, či je možné odomknúť náhodne aktualizovaný iPhone 3G. V súčasnosti pre odomknutie iPhone je možné downgrande iba s bootloaderom 5.08.

Než začnete majte prosím nainštalovaný MobileTerminal a OpenSSH z Cydie. MobileTerminal nájdete v Cydii v sekcii Terminal Support. To ako nainštalovať aplikáciu z Cydie môžete nájsť v tomto návode.

Ďalej budete potrebovať mať nainštalované WinSCP ktoré môžete nájsť tu


Krok jedna
Stiahnite si BBUpdaterExtreme odtiaľto a uložte do počítača.

Krok dva
Spustite aplikáciu WinSCP z Programov z vášho Štart Menu. programs.Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Krok tri
Uistite sa, že iPhone je pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako počítač a zistite jeho IP adresu pomocou týchto inštrukcií.

Krok štyri
WinSCP vás požiada o vloženie vašich prihlasovacích údajov. Zadajte IP adresu, ktorú ste práve získali v kroku tri ako Host Name, zadajte root ako užívateľské meno a alpine ako heslo. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť pre pokračovanie.
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Ak sa zobrazí výzva na pridanie hostiteľského kľúčom k cache kliknite na tlačidlo Yes
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Krok päť
WinSCP teraz zobrazí dva súborové stromy. Ten vľavo je lokálny počítač (Váš Pc), a ten vpravo je váš iPhone.
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Prejdite vo vašom počítači na plochu pomocou ľavého súborového strom a v pravom súborovom strome prejdite do adresára /bin.
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Krok šesť
Presuňte BBUpdateExtreme súbor z ľavého panelu do pravého panelu.
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Krok sedem
Vyberte Open Terminal z menu Commands.
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Krok osem
Zadajte nasledujúce príkazy do okna terminálu a po každom kliknite na tlačidlo Execute.

cd /bin
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

chmod 755 BBUpdaterExtreme
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.CommCenter.plist
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Krok deväť
Váš iPhone sa teraz stratí sieťové pripojenie. Spustite Mobile Terminal v iPhone ktorý nájdete na SpringBoarde.
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Krok desať
Napíšte su do okna terminálu. Pri dotaze na heslo zadajte ako vstupné heslo alpine.
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows) Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)

Krok jedenásť
Teraz zadajte BBUpdaterExtreme queryversion aby ste zistili verziu bootloaderu vo vašom iPhone. Hľadajte niečo ako Boot Loader Version: ICE2_BOOT_05.08_G2M3S2
Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows) Ako skontrolovať verziu vášho iPhone bootloadera (Windows)


POZNÁMKY: Budete musieť reštartovať váš iPhone aby ste obnovili sieťové pripojenia. Môžete tiež zadať do okna terminálu launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.CommCenter.plist.

Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
You must login or register to add a comment...
Nyco
Nyco - March 15, 2011 at 4:13am
Hi. A friend bought an iPhone4 on the street and after a few days it left without signal, probably was stolen. I need to change the imei but after I install Cydia using redsn0w the internet doesn't work. If I restore it it works. I already tried with Configuration Utility and restore. What to do to get the internet working? 10ks. Great work.
Legend
Legend - November 6, 2009 at 4:32pm
Best way to check your baseband n boot loader is install fuzzyband through cydia n it will check it for u.best of luck
aaaaaaaa
aaaaaaaa - August 27, 2009 at 11:05am
when i do step 4 and login to winscp it says "acces denied" what should id o ? whats wrong please help me
Malcolm
Malcolm - June 6, 2009 at 8:54am
Download fuzzyband app from cydia. It does all the steps for you and also lets you know if your baseband is not supported.
sublime740
sublime740 - June 4, 2009 at 11:17am
I am unable to connect to my Iphone using WinSCP. I get a message repeatedly that access is denied. Is it possible that the username and password on the phone is not "root" and "alpine"? I am not the original owner of the phone but was curious why I can't remote access into the phone. I was able to do this with several other Iphones so I know it's not my laptop or router causing the problem. Any suggestions/ideas??
63 More Comments
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS