July 20, 2024
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Posted July 29, 2011 at 7:35am by iClarified
EnglishPortugueseVietnamese
Đây là những hướng dẫn về cách thực hiện Jailbreak có ràng buộc (Tethered Jailbreak) cho iPhone 4 phiển bản 4.3.5 bằng RedSn0w trên Windows. Hướng dẫn dành cho MAC
ở đây. Nếu iPhone của bạn vẫn đang ở phiên bản 4.3.3 hoặc thấp hơn thì hãy chắc chắn rằng ĐỪNG cập nhật lên bản iOS 4.3.5. Thay vì sử dụng cách Jailbreak không ràng buộc ( Untethered JailbreakMe). Bạn có thể tìm cách thích hợp hơn để Jailbreak tại liên kết này.

Những ai muốn bẻ khóa thì nên chắc chắn rằng không cập nhật baseband cách giữ baseband không cập nhật

Bước 01
Tạo một thư mục trên Desktop với tên Pwnage


Tải về RedSn0w từ đây và đặt vào thư mục Pwnage. Tương tự như vậy, tải về bản firmware mới nhất 4.3.5 từ những liên kết phía dưới và đặt vào chung thư mục Pwnage.

4.3.4 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw
4.3.5 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw

Giải nén tập tin RedSn0w vào cùng thư mục.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Bước 02
Kết nối iPhone với máy tính và bật iTunes.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Chọn iPhone của bạn từ danh sách các thiết bị bên trái. Bây giờ thì nhấn giữ phím Shift và Click nút Restore. Quá trình Restore sẽ được ưu chuộng hơn vì nó không tạo ra một khõang trống dư thừa nào trên iPhone của bạn.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Tìm đến thư mục Pwnage trên Desktop và chọn bản firmware 4.3.5 ipsw. Click nút Choose để tiếp tục.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Bước 03
Sau khi iTunes hoàn tất việc cập nhật firmware, mở thư mục Pwnage trên desktop và chạy ứng dụng redsn0w từ thư mục redsn0w mà chúng ta đã giải nén trước đó.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

**Người dùng Windows 7 có thể sẽ phải thực thi redsn0w ở chế độ Administrator và tương thích với Windows Vista. Bạn có thể làm điều này bằng cách kích chuột phải vào redsn0w và chọn Properties từ menu ngữ cảnh.

Bước 04
Khi RedSn0w mở ra thì nhấp vào nút Browse
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Bước 05
Chọn firmware 4.3.4 ipsw trong thư mục Pwnage trên Desktop rồi Click nút Open.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Bước 06
Sau khi firmware đã được xác nhận, click nút Next để tiếp tục.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Bước 07
RedSn0w sẽ chuẩn bị dữ liệu để Jailbreak
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Bước 08
Từ cửa sổ này bạn có thể chọn cách Jailbreak nào bạn thích. Chắc chắn Cydia được chọn và Click nút Next để tiếp tục.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Bước 09
Cắm iPhone vào máy tính và chắc chắn là máy đang ở chế độ OFF và clcik nút Next
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Bước 10
RedSn0w sẽ hướng dẫn từng bước để đưa iPhone vào chế độ DFU. Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về DFU tại đây here
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Nhấn giử cả 2 nút Home và nút Power trong 10 giây.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Thả nút Power và vẫn tiếp tục giữ nút Home cho đến khi RedSn0w tìm thấy thiết bị.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Bước 11
iPhone sẽ khởi động lại
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Bước 12
RedSn0w sẽ tải lên bộ điều khiển mới cho RAM Disk và Kernel.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

Bước 13
Sau khi hoàn tất bạn sẽ được thông báo là RedSn0w đã xong. Click nút Finish. Khi iPhone hoàn tất việc khởi động lại (5 phút hoặc sớm hơn) thì iPhone đã hoàn tất việc JailBreak với biểu tượng Cydia trên SpringBoard.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]


Khởi động có ràng buộc
Sau khi RedSn0w hoàn tất quá trình jailbreaking iPhone, bạn sẽ khởi động trong chế độ ràng buộc. Chúng ta cần chạy lại RedSn0w một lần nữa và chọn Just boot tethered right now từ danh sách các tùy chọn thay vì cài đặt Cydia.
Cách Jailbreak iPhone 4 với RedSn0w (Windows) [4.3.5]

*Như thường lệ sẽ là sự cảm ơn chân thành dành cho nhóm iPhone Dev-Team vì sự làm việc chăm chỉ của họ và những đóng góp cho cộng đồng iPhone.
**Người dùng Windows 7 có thể sẽ phải thử cách chạy redsn0w ở chế độ administrator và chế độ tương thích trong Windows Vista nếu bạn gặp bất kỳ rắc rối nào.
Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
Comments (23)
You must login or register to add a comment...
krejzibijach
krejzibijach - November 3, 2011 at 10:35pm
Hello, JB worked, but now I don't have signal on my Iphone 4 4.3.5(8L1) 04.10.01. I used this tutorial to JB. In "about" Carrier and Network is "Not available". Is there help for me? Thank you.
Linas
Linas - November 1, 2011 at 8:12pm
Hi, i have used this jailbreak and now i cant unjailbreak, or upgrade to ios5. My iphone details: Iphone 4 baseband 04.10.01 Version 4.3.5 (8L1) When i try to update to ios 5, i get error: the iphone could not be resored an unknown error accured 3194 treyd solution with host file, tryed different ipsw older version, tryed deactivating with red snow with no luck, so not sure how should i get out of this mess as i dont want to be using unthetered iphone anymore, i just want to update without any jailbrak to the newest ios. Anyone suggestions? Thank you in advance !
luisa
luisa - September 29, 2011 at 3:13am
hey, I have a problem, in Step 2, when I try to restore mi iPhone using the firmware I just downloaded, I get an error message saying that the firmware I''m trying to install is not compatible... does anybody knows why this happens? and what I can do to solve it? I have an iPhone 4 with 4.3.5, thanks a lot!!
elaine
elaine - September 23, 2011 at 12:38pm
i use the version 4.3.5,but everytime i of my device,can't to restart back,must use the reboot to restart back the phone...
HZ
HZ - September 6, 2011 at 9:06pm
I've bought a new iPhone and it's already upgraded to 4.3.5, should I be downloading 4.3.4? why? this is my first entry so, thank you very much for the great site
yoshi
yoshi - September 3, 2011 at 3:00am
i am already on 4.3.5 but was not able to save my shsh blobs, can i still do this to jailbreak??? thanks very much for the help.
Whaevea
Whaevea - August 23, 2011 at 10:15pm
I have iPhone 4 with 4.1 installed. My Cydia app shows SHSH: iOS 4.1, 4.2.1, 4.2b3, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5. Does this mean I can install 4.3.3? Is there a way to bypass apple server check or any other errors. I just want to upgrade to make use of AirPlay and need untethered jailbreak. Any help on this would be highly appreciated.
justino
justino - August 20, 2011 at 8:55am
It worked perfect for me on win XP, but i have 2 comments: 1. if you restart and you're stuck at the apple logo then put your iphone in DFU Mode before starting redsnow. 2. if you install something in cydia (i.e installous) and it doesnt show up, just reboot tethered :{O
BlackBlue88
BlackBlue88 - August 14, 2011 at 3:12am
iClarified failed to point out that the 4.3.5 UNTETHERED jailbreak is not out yet. That is why RedSn0w doesn't recognize it. If you run RedSn0w and load the 4.5.4 firmware, it will jailbreak your 4.3.5 iPhone but it will be tethered! They should have clearly stated that 4.3.4 is the firmware to use for an untethered jailbreak. I am very disappointed cause now my phone is on 4.3.5 and I can't downgrade it to get it untethered again. FAIL!
Albert
Albert - August 10, 2011 at 4:13pm
Aftern following all steps; running 4.3.5 ipsw and 4.3.4 ipsw. My iphoe couldn't get on the internet neither opening Cydia... Guess there is an issue with new version .... How to resolve this problem any package???
kukuden
kukuden - August 8, 2011 at 8:37pm
i had jailbrak 4.3.5 and tethered, that work ok , but every time my phone set reboot device , i must rum redsnow and tethered it . should i run tethered every time if my phone on reboot ???
CountVampy
CountVampy - August 9, 2011 at 4:50am
Yes! Till they release an untethered jailbreak for the firmware.
zaine68
zaine68 - August 5, 2011 at 6:54am
Cant get Redsn0w to recognise any of the 4.3.5 ipsw files, even the one from apple wont work. Any ideas?
CountVampy
CountVampy - August 8, 2011 at 8:23pm
That's why you need to have a 4.3.4 ipsw to point to.
cabau
cabau - August 10, 2011 at 3:06pm
hi! have you find a solution?
Brhy11
Brhy11 - August 4, 2011 at 6:09pm
Works fine. Thx :)
H
H - August 4, 2011 at 3:39pm
Didnt work. Cydia comes up with a white icon and when you try to open it, it automatically shuts down. Anyone else having this issues or had success with this guide?
cristi26
cristi26 - August 4, 2011 at 5:26pm
The same problem here white icon of cydia
CountVampy
CountVampy - August 9, 2011 at 6:25am
Are you skipping the "Boot tethered" step?
Cristi26
Cristi26 - August 4, 2011 at 1:39pm
i didn't work ... i had to restore
juventosboy
juventosboy - July 31, 2011 at 5:36am
I keep getting the conntect to itunes image on my iphone!!
Pepee
Pepee - July 29, 2011 at 10:38pm
How come I keep getting could not be restored error (3194)?
vanimox
vanimox - July 30, 2011 at 9:58pm
Could be a problem with TinyUmbrella if you have it installed....
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Where to Download macOS Monterey
Where to Download macOS Ventura
AppleTV Firmware Download Locations
Where To Download iPad Firmware Files From
Where To Download iPhone Firmware Files From
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS