August 12, 2022
GeoHot đả thành công bẽ khóa  the iPod Touch 3G

GeoHot đả thành công bẽ khóa the iPod Touch 3G

Posted October 7, 2009 at 6:02pm by iClarified · 28780 views
EnglishDutchGreekPortuguese (Brazil)SpanishVietnamese
GeoHot đả posted hình ảnh chứng minh đả thành công bẽ khóa jailbroken thế hệ thứ 3 iPod Touch có thễ tham khảo thêm taị đây blog.

sau một thơì gian dài chờ đợi cho những ai muốn bẽ khóa iPhones and iPods, GeoHot đả thành công bẽ khóa, và bây gìơ họ đang chuẫn bị đễ đưa phần mềm bẽ khóa ra ngoài chia sẽ cho tất cả các bạn trong môt. vài ngày tới .

Thành tích là sẽ bẽ khóa đươc tất cả iPhone OS đồng thời OS 3.1.

trong 10 giây có thễ bẽ khóa tất cả các software (một thành tích rất đáng nễ phục
Read MoreGeoHot đả thành công bẽ khóa  the iPod Touch 3G
Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
You must login or register to add a comment...
Steve
Steve - October 9, 2009 at 6:47pm
As I said all a bit late I have a iPhone 3gs jailbroke mine using windows to 3.1 using a custom firmware muppets
tart
tart - October 8, 2009 at 11:36am
COCK!
iName
iName - October 8, 2009 at 2:41pm
yeah seriously, the dev team takes forever
thatkidjt
thatkidjt - October 8, 2009 at 5:11am
hey check it out, http://www.blackra1n.com
steve
steve - October 8, 2009 at 2:24pm
lets do a screen that does nowt yeahhhhh
18 More Comments
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS