August 14, 2022

Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)

Posted April 15, 2009 at 12:45pm by iClarified · 126676 views
EnglishPolishSlovakSpanish
Oto opis jak ustalić wersję Bootoloadera używając BBUpdaterExtreme. Dzięki temu będzicie mogli ustalić czy w przypadku niezamierzonej aktualizacji oprogramowania iPhona 3G mozliwe będzie softowe usunięcie simloka.

Przed rozpoczęciem uruchom MobileTerminal i OpenSSH zainstalowane z Cydii.
MobileTerminal znajduj się w w Cydii w sekcji Terminal Support. Aby przeczytać opis jak zainstalować aplikacje z Cydii możesz zajrzeć tutaj.


Krok pierwszy
Ściągnij BBUpdaterExtreme stąd i zapisz na pulpicie.

Krok drugi
Uruchom Terminal z Programy: Narzędzia.
Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)

Krok trzeci
Upewnij się, że Twój iPhone jest połączony z przy pomocy Wi-Fi z tą samą siecią z którą jest połączony Twój komputer i ustal jaki jest jego adres IP korzystając z tego opisu.

Krok czwarty
Wpisz poniższe komendy w oknie Terminala wstawiając adres IP Twojego iPhona
scp ~/Desktop/BBUpdaterExtreme root@192.168.0.125:/bin/BBUpdaterExtreme
Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)

Padnie pytanie o hasło. Wpisz alpine.
Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)

Krok piąty
Wpisz następującą komendę aby sie zalogować do swojego iPhona
ssh root@192.168.0.125
Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)

Padnie pytanie o hasło. Wpisz alpine.
Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)

Krok szósty
Wpisz poniższe komendy w oknie Terminala:
cd /bin
Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)

chmod 755 BBUpdaterExtreme
Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)

launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.CommCenter.plist
Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)

Krok siódmy
Twój iPhone utraci teraz połączenie z sieciami.
Uruchom Mobile Terminal w iPhonie.
Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)

Krok ósmy
Wpisz su w oknie terminala. Kiedy padnie pytanie o hasło wpisz alpine.
Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac) Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)

Krok dziewiąty
Wpisz teraz BBUpdaterExtreme queryversion aby móc odczytać wersję Bootloadera w Twoim iPhonie.
Będzie to wyglądało mniej więcej tak: Boot Loader Version: ICE2_BOOT_05.08_G2M3S2
Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac) Jak sprawdzić wesję Bootloadera (Mac)


UWAGA: Aby odzyskać możliwość łączności z sieciami należy wyłączyć i włączyć iPhona. Możesz też wpisać
launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.CommCenter.plist
w oknie Terminala.

Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
You must login or register to add a comment...
JollysRiz
JollysRiz - February 21, 2012 at 11:18am
I want DOWNLOAD warez X-Rumer 7.0 ELITE! Somebody, write me link to download, PLEASE! It the best program for SEO! Really need it! Thank you!
MaryXl84
MaryXl84 - December 8, 2011 at 5:14pm
Good Morning people. How are we feeling today? I will be leaving for university soon. This information really helped my focus on my academic goals in highschool. If I were you, I would give it to as many people as you can. You will be able to save it to your computer here: http://www.multiupload.com/X0RPK62H6C
keith
keith - November 8, 2011 at 7:54pm
MobileTerminal didn't work for me (as warned; not compatible with iOS 3 or 4), but I was able to use pTerm using root@127.0.0.1 to login.
Cheburatorei
Cheburatorei - May 18, 2011 at 10:24pm
So krwzy Mmm.. Later
BethT
BethT - June 11, 2009 at 3:02pm
Ignore my last post - I've made progress, gotten past Step 4 and am now on Step 6. However, when I input "cd/bin" after "Iphone:~ root#", I'm getting a response "No such file or directory". Thanks.
33 More Comments
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS