August 16, 2022

Nastavenie počtu zazvonení pred presmerovaním do hlasovej schránky

Posted January 25, 2009 at 5:54pm by iClarified · 2971853 views
EnglishKoreanPortuguese (Brazil)SlovakSwedish
Toto sú inštrukcie na nastavenie počtu zvonení pred presmerovaním príchodzieho hovoru do Hlasovej schránky. Môžete zvýšiť alebo znížiť počet zvonení a tým okamih presmerovania postupom podľa nasledujúcich krokov:


Prvý krok
Ťapnite na Springboarde v spodnom rade na ikonu Phone.
Nastavenie počtu zazvonení pred presmerovaním do hlasovej schránky

Druhý krok
Vyberte číselnú Klávesnicu zo záložiek na spodnej časti obrazovky. Potom vložte tieto znaky *#61# a ťapnite na tlačítko Volať.
Nastavenie počtu zazvonení pred presmerovaním do hlasovej schránky

Tretí krok
Zobrazí sa informačná obrazovka. Poznamenajte si číslo na Hlasovú schránku. Môže to vyzerať nejako takto
Voice Call Forwarding
When Unanswered
Forwards to +16478396148
.

Ťapnite na tlačítko Dismiss aby sa zobrazila znovu číselná klávesnica.
Nastavenie počtu zazvonení pred presmerovaním do hlasovej schránky

Štvrtý krok
Vložte *61*, nasledované číslom Hlasovej schránky (viď. predošlý krok), nasledované znakmi *11, nasledované znakmi *s# (znak s zameňte za počet sekúnd, počas ktorých bude iPhone zvoniť a potom presmeruje príchodzí hovor do Hlasovej schránky)

Príklad: *61*+16478396148*11*20#

NOTE*: Znak + vložíte ťapnutím a pridržaním znaku 0. Prednastavená dĺžka zvonenia býva obvykle okolo 20 sekúnd.

Ťapnite na tlačítko Volať.
Nastavenie počtu zazvonení pred presmerovaním do hlasovej schránky

Piaty krok
Váš iPhone vás bude informovať takýmto hlásením
Setting Activation Succeeded
Voice Call Forwarding
When Unanswered


Ťapnite tlačítko Dismiss na návrat do číselnej klávesnice. Nasledujúce príchodzie volania už budú zvoniť po vami nastavený počet sekúnd a potom budú presmerované do Hlasovej schránky.
Nastavenie počtu zazvonení pred presmerovaním do hlasovej schránky
Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
You must login or register to add a comment...
AW
AW - April 14, 2018 at 6:14pm
Thank you so much! It worked! Loved the extra tip on how to get the plus(+) sign!! However can you let everyone know that 30 seconds is the max number of seconds it allows...
JDW
JDW - March 19, 2018 at 6:53pm
Is there a max number of rings allowed? I am trying to get about 20 rings before VM, however I set it for 240 and its going to VM at 6 rings no matter how far out i go
rodger price
rodger price - March 12, 2018 at 3:28pm
Great stuff - worked perfectly - got a good 30 secs now before voicemail kicks in. Thanks for such a clear set of instructions.
lyn bosch
lyn bosch - February 18, 2018 at 1:52am
this does NOT work. just wanted to change the number of rings before going to voicemail. the instructions end up trying to go to call forwarding. and *#61# is Invalid!
ruth964
ruth964 - March 12, 2018 at 8:26pm
lyn bosch Hi there. Let me encourage you to try it one more time! Perhaps one star or number went in wrong for you! It worked for me and so many others, it seems! I hope you've got it now!
235 More Comments
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS