Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Posted by · 158604 views · Translate
SerbianVietnameseSpanishArabicPortuguese (Brazil)English

Sau đây là hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím iPhone của bạn để tăng tốc độ nhập liệu:

Bước 1
Chọn Cydia từ Springboard của bạn.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 2
Chọn tab Sections nằm dưới cùng màn hình Cydia.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 3
Chọn mục Keyboards trong danh sách các Sections.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 4
Chọn 5-row QWERTY trong danh mục các Packages.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 5
Chọn nút Install ở phía trên bên phải màn hình.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 6
Chọn nút Confirm ở phía trên bên phải màn hình.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 7
Sau khi đã cài đặt thành công, nhấn Restart Springboard để quay lại màn hình Home screen.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 8
Sau khi Sprinboard đã được làm tươi chọn biểu tượng Notes để mở trình soạn thảo Notepad.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 9
Khi chọn 1 ghi chú thì bàn phím sẽ hiện ra. Chú ý là tời thời điểm này bàn phím của bạn vẫn chircos 4 hàng.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone


Nhấn chọn biểu tượng Globe ở bên trái thanh spacebar. Bây giờ ở hàng trên cùng của bàn phím thông thường sẽ có thêm một hàng ký tự đặc biệt nữa
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone
CUSTOMIZE HÀNG THỨ NĂM CỦA BÀN PHÍM
Để có thể customize được hàng thứ 5- mới thêm vào bạn phải có phần mềm 5-row QWERTY với phiên bản 0.1-7. Phiên bản này chưa xuất hiện trên Cydia tại thời điểm này; tuy nhiên, nó sẽ nhanh chóng được cập nhật :) Nếu bạn thực sự muốn thử nghiệm hoặc là một người dùng trình độ cao, bạn có thể cài đặt thủ công phần mềm tại here

Bước 1
Chọn Settings từ Springboard của bạn.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 2
Chọn iKeyEx trong menu của mục Settings
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 3
Nhấn chọn 5-Row QWERTY trong Menu của iKeyEx.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 4
Chọn mục Layout trong menu của 5-Row QWERTY.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 5
Tại đây bạn có thể chọn 1host của các kiểu bàn phím khác cho iPhone của bạn. Nhấn chọn 5-Row QWERTY ở phía trên bên trái màn hình để trở lại Menu.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 6
Chọn Special Characters ở menu của 5-Row QWERTY.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 7
Chú ý là bạn đã nhìn thấy 1 hàng ký tự. Đây là hàng ký tự hiện thời của bàn phím. Nếu muốn thay thế một ký tự trong hàng này, hãy nhấn chọn ký tự đó.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 8
Bạn sẽ được hỏi để chọn ký tự mới thay thế cho ký tự vừa chọn. Nhấn để chọn ký tự sẽ tiến hành thay thê.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Cuối cùng nhấn OK để hoàn thiện sự thay đổi.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Bước 9
Chú ý là bàn phím đã được thay đổi.
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Khi bạn mở bàn phím trong bất kỳ ứng dụng nào, hàng thứ 5 cũng sẽ xuất hiện!
Hướng dẫn cách thêm hàng thứ 5 vào bàn phím của iPhone

Cảm ơn***: Cảm ơn tới kennytm vì công sức đã sáng tạo ra bản vá tuyệt vời này.

itaymi - August 3, 2013 at 6:37pm
http://www.rapidunlockers.com/ Great site for mobile phones factory unlocks (SIM Free): Only 5$ for phone unlocks
Asaad - November 12, 2009 at 2:53am
Hi brikz, you didn\'t tell us the name of the application and the source, i\'m not able to add it to cydia. i have a 3G iphone on the 3.1.2 so I need the 5 keyboard to work thanks.
BRIKZ - November 13, 2009 at 10:51am
Hi Asaad, You can go to the website beyouriphone.com and look for ikeyex and/or 5row qwerty, you will need a webpage translator---google translate does fine---as it is in Italian...or you can add repo.beyouriphone.com in cydia and then look it for it that way the programs are under ikeyex 3 and 5 row qwerty keyboard Hope this helps and enjoy....
JaTT - November 9, 2009 at 6:40pm
Doesn\'t work with 3G 3.1.2...Make it work.someone.....
BRIKZ - July 29, 2009 at 11:26am
TO THE DEVELOPER: AND OR iCLARIFIED PLEASE GET THIS TO WORK WITH 3.0 on 3G S. I MISS THIS SO MUCH!!!! PLEASEE!!!!!!! thanks in advance.
30 More Comments
Recent