August 16, 2022
Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n

Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n

Posted February 12, 2011 at 1:25pm by iClarified · 80470 views
EnglishArabicCroatianGermanPersianVietnamese
Các bước dưới đây là hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo hình đầu lâu sau khi chúng ta Jailbreak bằng Greenpois0n.

Bước 1
Vào Cydia từ Springboard.
Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n

Bước 2
Nhấn chọn tab Sections phía dưới màn hình.
Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n

Bước 3
Gõ chọn Addons (BootLogo) từ danh sách các Sources.
Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n

Bước 4
Nhấn chọn Apple boot logo từ danh sách các gói cài đặt.
Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n

Bước 5
Nhấn nút Install ở góc phải trên màn hình.
Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n

Bước 6
Nhấn nút Confirm để bắt đầu cài đặt.
Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n

Bước 7
Ngay khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhấn nút Restart Springboard phía dưới.
Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n

Bước 8
Sau khi máy khởi động xong, vào Settings từ Springboard.
Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n

Bước 9
Gõ chọn BootLogo từ menu Settings.
Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n

Bước 10
Chọn Apple Logo từ danh sách BootLogo để hiển thị logo Apple bình thường lúc khởi động.

*Chú ý: Nếu bạn có cài thêm cái logo động nào từ danh mục Addons (BootLogo) thì chúng sẽ nằm trong danh sách ngay dưới dòng Extras, bạn chỉ cần chọn theo ý mình là xong!
Hướng dẫn thay đổi hoặc gỡ bỏ boot logo đầu lâu của Greenpois0n
Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
You must login or register to add a comment...
Victor
Victor - February 12, 2011 at 4:13pm
I don't have that "Addons (Boot Logos)" section wth?
Victor
Victor - February 12, 2011 at 4:29pm
you actually paid for the jailbreak?? HAHAHAHAHAHAHA loser xD
Victor
Victor - February 12, 2011 at 6:58pm
yeah right hahahahaha rich and jailbreaking your phone hahahahaha poor asshole
HAHAHA
HAHAHA - February 12, 2011 at 7:30pm
Why the hell do you have a 3G if you are rich! Loser.
Victor
Victor - February 12, 2011 at 7:38pm
pwned!!!1
7 More Comments
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS