Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Posted by · 1722966 views · Translate
TurkishSerbianKoreanNorwegianRomanianItalianGreekSpanishSlovenianSlovakPortuguese (Brazil)GermanEnglish

Jedná sa o návod pre Windows, ako odomknúť/Jailbreaknuť váš iPhone 2G na firmware 2.2 pomocou QuickPwn. Pred začatím skontrolujte, či mate aktualizované iTunes na verziu 8.0.2.

Krok jedna
Vytvorte adresár s názvom Pwnage na vašej pracovnej ploche.

Stiahnite si nasledujúce súbory a uložte ich do adresára Pwnage na vašej ploche ktorý ste práve vytvorili:
- QuickPwn 2.2
- BL 3.9
- BL 4.6
- 2.2.0 (2G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw

Rozbalte súbor QuickPwn22.zip do adresára Pwnage na vašej pracovnej ploche.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Krok dva
Pripojte svoj iPhone k počítaču a spustite iTunes.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Vyberte svoj iPhone v zozname zariadení na ľavej strane iTunes. Stlačte Shift a kliknite na tlačítko Restore. Restore je preferované z toho dôvodu ak nie je dostatok miesta v iPhone.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Prejdite do zložky Pwnage vo vašom počítači a vyberte súbor ipsw s firmware 2.2. Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo Otvoriť.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Krok tri
Akonáhle iTunes skonči aktualizáciu vášho iPhone na firmware 2.2, môžete začať s QuickPwn.exe v zložke Pwnage vo vašom počítači.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Krok štyri
Uistite sa, že iPhone je pripojený k počítaču a kliknite na modrú šípku, aby ste mohli pokračovať.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Krok päť
Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať) a vyhľadajte firmware pre váš iPhone.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Krok šesť
Vyberte súbor ipsw s firmware 2.2 vašeho iPhone 2G zo zložky Pwnage na vašej pracovnej ploche a kliknite na tlačidlo Otvoriť.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Krok sedem
QuickPwn skontroluje zvolený firmware aby sa ubezpečil, že ipsw súbor je správny. Kliknite na modrú šípku pre pokračovanie..
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Krok osem
Teraz môžete zvoliť, či chcete pridať Cydiu, Installer, odblokovať iPhone alebo nahradiť štartovacie logá za vlastne. Vyberte to čo chcete vykonať a kliknite na tlačidlo modrej šípky.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Krok deväť
Teraz budete vyzvaní na zvolenie svojich bootloader súborov. Kliknite na tlačidlo Browse(Prehľadávať) a vyberte bootloader 3,9 z Pwnage zložky vo vašom počítači. To iste spravte aj s bootloaderom 4,6. Potom kliknite na modrú šípku pre pokračovanie.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Krok desať
QuickPwn vás teraz požiadať, aby ste potvrdili, že váš iPhone je pripojený cez USB predtým ako budete pokračovať. Kliknite na tlačítko modrej šípku aby ste mohli pokračovať.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Krok jedenásť
QuickPwn teraz automaticky prepne iPhone do recovery módu. Potom, čo sa iPhone prepne do Recovery módu budete vyzvaní na: Držte tlačidlo Home na 5 sekúnd, držte Home a tlačidlá Power po dobu 10 sekúnd, potom uvoľnite tlačidlo Power a pokračujte v držaní tlačítka Home až pokiaľ váš iPhone nebude v DFU móde.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Pozrite sa na výzvu pozorne a postupujte ďálej.

Krok dvanásť
Akonáhle QuickPwn zistí že váš iPhone je v DFU móde bude pokračovať v procese Jailbreaku.
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

Krok trinásť
Akonáhle bude Jailbreak kompletný QuickPwn Vás bude informovať, že Jailbreak bol úspešný. Váš iPhone potom uskutoční spustenie BootNeuteru. Tento proces bude trvať asi 5 minút. Buďte trpezliví. Váš iPhone sa reštartuje, keď bude proces úspešne dokončený!
Ako na Odblokovanie/Jailbreak FW 2.2 pre iPhone 2G Pomocou QuickPwn (Windows)

pudupeqi - September 29, 2017 at 3:53pm
Pineapple is very good for health. Visit Here
fuzugude - September 28, 2017 at 6:18am
nizoqaxi - June 8, 2017 at 7:28am
All your tutorials are awesome. I love them all. Download heartburn no more amazon
ticagupo - June 7, 2017 at 8:40am
This tutorial is very helpful. Keep it up. Now click this link to read more
fowolusu - June 5, 2017 at 8:11am
I share this tutorial with my friend and he likes it. 7 Steps to Health and The Big Diabetes Lie Review - Rickydiabetesdestroyed
913 More Comments
Recent