August 19, 2022
Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Posted December 27, 2011 at 9:12pm by iClarified · 184417 views
EnglishItalianPortuguese (Brazil)Slovak
In trukcie k vykonaniu untethered jailbreaku iPhone 4 na iOS 5.0.1 pomocou PwnageTool pre Mac. PwnageTool umo ní zabrániť úpravou vášho IPSW (custom firmware) updatnúť baseband a vkladá do neho balíčky Cydia.ackages.

1. krok
Vytvorte zložku s názvom "Pwnage" na ploche. Do nej potrebujete niekoľko vecí. PwnageTool 5.0.1, ktorý môžete stiahnuť zo stránky s odkazmi na stiahnutie..

Potrebujete tiež originálny iPhone 4 firmware vo verzií 5.0.1, ktorý tie stiahnete zo stránky s odkazmi na firmware iOS (IPSW)..

Pozor, pou ite rad ej Firefox preto e Safari firmware rozbalí a je potom nepou iteľný!

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

2. krok
Dvojklikom namontujte PwnageTool a preneste my kou ikonu PwnageTool do zložky PwnageTool na ploche.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Potom z tejto zlo ky na ploche spustite samotný PwnageTool.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Kliknite na OK po zobrazení varovania.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

3. krok

Kliknutím vyberte Expert Mode z horného riadka menu

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

4. krok

Kliknutím vyberte svoje zariadenie. Fajkátko sa zobrazí cez obrázok zariadenia. Kliknite na tlačítko s modrou ípkou.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

5. krok

Teraz sa zobrazí stránka "Browse for IPSW". Kliknite na Browse for IPSW....

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

V zobrazenom okienku vyhľadajte stiahnutý originálny firmware zo zlo ky Pwnage (z plochy) a potom kliknite na Open.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

6. krok

Teraz sa zobrazí menu s viacerými voľbami. Kliknite na General a potom na tlačítko s modrou šípkou.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Nastavenia General umožnia vybrať veľkosť partície. Za krtnite Activate the phone pokiaľ máte telefón blokovaný na iného operátora, ako pou ívate (tento jailbreak NERIE I odblokovanie telefónu!) a ostatní s nezablokovaným iPhone nechajú túto voľbu neza krtnutú. Potom kliknite na tlačítko s modrou ípkou.

POZNÁMKA*: Neza krtávaje Activate pokiaľ máte neblokovaný iPhone a môžete s ním normálne telefonovať.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]


Nastavenia Cydia settings umo ňuje vlo iť balíčky z Cydia, ktoré nemusíte neskôr manuálne in talovať.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Klinite na Download packages tab. Potom na Refresh a zobrazí sa aktuálny zoznam dostupných balíčkov. Dvojklikom na balíček sa stiahne a zobrazí sa v záložke Select Packages.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Zafajknite balíčky, ktoré chcete zaradiť a potm kliknite na tlačítko s modrou ípkou.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Menu Custom Packages Settings zobrazí zoznam nastavení balíčka pre váš custom firmware (IPSW). Ponechajte nastavenia tak ako sú a kliknite na tlačítko s modrou šípkou.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

7. krok

Teraz sme pripravení na pwnage proces! Kliknite na Build a tlačítko s modrou ípkou.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

8. krok

PwnageTool sa spýta či má ulo iť custom firmware (.ipsw) do súboru. Ulo te ho do vašej zlo ky Pwnage na ploche.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Vá IPSW sa teraz ukladá a bude mu to trvať pribli ne desať minút.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Potom vás požiada o heslo administrátora. Vyplňte ho a kliknite na OK.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

9. krok

Keď bude vá ipsw vytvorený, budete po iadaní o pripojenie vá ho iPhone k počítaču. Keď ho PwnageTool rozpozná, bude vás sprevádzať krokmi na uvedenie iPhone do DFU módu.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Stlačte a desať sekúnd dr te Power a Home.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Stále dr te Home a pustite Power a opäť vydr te desať sekúnd.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

Pokiaľ sa telefón naozaj dostal do DFU, tak sa PwnageTool spýta, či môže spustiť iTunes.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

10. krok

V iTunes pridr te kláves Alt/Option a kliknite na Restore.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

11. krok

Nájdite svoju zlo ku Pwnage z plochy pomocou dialógového okna. Vyberte vytvorený custom firmware (IPSW) a stlačte Choose.

Ako na jailbreak vá ho iPhone 4 pomocou PwnageTool (Mac) [5.0.1]

12. krok

iTunes teraz urobí obnovu firmware (restore) na vá iPhone. To mô e trvať okolo desať minút. Keď skončí bude sa re tartovať do jailbreaknutého iOS 5.0.1!


***POĎAKOVANIE: ďakujeme iPhone Dev-Team, Chronic Dev-Team, Geohot, a pod2g za ich ťa kú prácu, ktorá umo nila vytvoriť tento návod!
Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
You must login or register to add a comment...
jojovan
jojovan - April 23, 2012 at 2:51pm
Is this method updating baseband? And which version of baseband comes with 5.0.1 on iphone4? Now I'm unlocking phone with gevey and I wouldn't like to lose unlock possibility after updating.
Barbatozer
Barbatozer - February 13, 2012 at 9:28pm
People, I just followed this tutorial and I made sure to check for "activate my phone" in PwnageTool, and it DID NOT end up activated. For everybody depending on an activate option make sure this might put you in a tough spot without the original SIM card.
Vishal
Vishal - January 23, 2012 at 2:57pm
I have unlocked iphone 4 version 4.3.3 bb 1.59.00 can I use this guide to update to ios5.0.1 please reply thanks.
Eifan
Eifan - January 22, 2012 at 6:35pm
Hi! The jailbreak didn't work for me. It says on iTunes that "This device isn't eligible for the requested build". I have a iPhone 4, it was on 4.3 i thing, I don't remember. But anywho.. Someone please help me.
Ido Ran
Ido Ran - January 22, 2012 at 6:53pm
It is possible that you run TinyUnmbrela and it add some lines to you /etc/hosts file. Open it and removing lines that point to address like gs.apple.com Ido
39 More Comments
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS