August 19, 2022

Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Posted March 12, 2009 at 9:47pm by iClarified · 992273 views
EnglishPortuguese (Brazil)Slovak
Nasledujú inštrukcie k prenášaniu súborov do Vášho iPhone pomocou WinSCP. K ich využitiu potrebujete jailbreaknutý iPhone s nainštalovaným SSH. Inštrukcie k jailbreaku Vášho iPhone nájdete v prvom návode (pre iPhone 3G) a druhom návode (pre iPhone 2G) na iClarified.

Prvý krok
Ťapnite na ikonu Cydia na Vašom SpringBoarde.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Druhý krok
V spodnej časti obrazovky vyberte záložku Sections.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Tretí krok
Zo zoznamu sekcií vyberte Networking.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Štvrtý krok
Nájdite balíček OpenSSH v zozname.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Piaty krok
Ťapnite na Install v hornom pravom rohu obrazovky.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Šiesty krok
Ťapnite na Confirm v hornom pravom rohu obrazovky.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Siedmy krok
Po úspešnej inštalácii ťapnite na veľké tlačítko Return to Cydia.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

ôsmy krok
Stlačte tlačítko home na Vašom iPhone aby sa zobrazil SpringBoard.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Deviaty krok
Musíte zistiť IP adresu Vášho iPhone. Ťapnite preto na ikonu Settings na SpringBoarde.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Desiaty krok
Vyberte z menu Wi-Fi.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Jedenásty krok
Uistite sa, že ste pripojení k bezdrôtovej sieti a potom ťapnite na okrúhle modré tlačítko so šípkou (na obrazovke).
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Dvanásty krok
Poznamenajte si Vašu IP adresu z detailov Wi-Fi pripojenia.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Trinásty krok
Uistite sa, že ste na tej istej bezdrôtovej sieti ako Váš iPhone (nie je nutné, aby Váš počítač bol pripojený bezdrôtovo - ak máte vlastné Wi-Fi na svojom routeri a k nemu ste pripojení Ethernet káblom) a spustite WinSCP kliknutím na ploche alebo v menu start. WinSCP môžete získať z webovej stránky WinSCP.net.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Štrnásty krok
Po spustení WinSCP vložte IP adresu Vášho iPhone do kolónky Host Name. Potom vložte root ako username (názov účtu) a alpine ako password (heslo). Kliknite na Login.
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Pätnásty krok
Uvidíte ako sa WinSCP pripája do Vášho iPhone. Prvé pripojenie môže trvať dlhšie - 30-45 sekúnd (ide o zabezpečené spojenie, kedy sa najprv vymenia bezpečnostné prvky aby nasledujúce prenosy dát boli zašifrované)
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Šesťnásty krok
Pokiaľ sa zobrazí dialóg Warning (upozornenie), kliknite na Update alebo Add
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Sedemnásty krok
Po približne 30-45 sekundách sa WinSCP prihlási do Vášho iPhone. Ako prvú zobrazí zložku /private/var/root
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Osemnásty krok
Na zobrazenie root zložky vyberte / z rozbaľovacej ponuky na pravej strane okna. Odtiaľto máte potom prístupné všetky zložky na Vašhom iPhone - napr. zložku Applications
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)

Deväťnásty krok
Na prenášanie súborov do iPhone proste nájdite súbor na vašom počítači v ľavom paneli WinSCP. Potom v pravom paneli WinSCP nájdite cieľovú zložku vo Vašom iPhone. Prekopírujte (preneste myšou) súbor z ľavého panelu do pravého a tým sa súbor prekopíruje do iPhone..
Ako používať SSH na prenos súborov pomocou WinSCP (Windows)


Add Comment
Would you like to be notified when someone replies or adds a new comment?
Yes (All Threads)
Yes (This Thread Only)
No
iClarified Icon
Notifications
Would you like to be notified when we post a new Apple news article or tutorial?
Yes
No
You must login or register to add a comment...
Tom
Tom - March 25, 2013 at 1:31pm
Thanks a lot,this is useful Article
Erna
Erna - August 29, 2013 at 4:07pm
Acabo de liberar inpohe 3g 16g sin problemas, pero solo puedo llamar y recibir llamadas desde orange, con yoigo y telefonica ni llama ni recibe, si datos e internet. Me dice desvio de llamadas activado y no da sef1al ni tono, y despues de un rato llamada erronea. Alguna idea. Magnifico tutorial
Rayan
Rayan - December 28, 2013 at 10:23pm
hanuman
hanuman - March 2, 2013 at 6:09pm
Thanks a lot for this self explanatory step by step tutorial... !!! :-)
Tianna
Tianna - August 27, 2013 at 2:49am
Your website has to be the elecrtonic Swiss army knife for this topic.
10 More Comments
Recent. Read the latest Apple News.
RECENT
Tutorials. Help is here.
TUTORIALS
Deals. Save on Apple devices and accessories.
DEALS